Tokala Sha

Western saddlery

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a doplňují obecná ustanovení obchodního zákoníku ČR!

 

STANOVENÍ CENY SEDLA

Jsem plátce DPH. Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH!

Konečnou cenu sedla + doplňků a vybavení, stanovím podle pevného ceníku.

Sedlo v základní verzi  (v tom nejzákladnějším vybavení, aby bylo sedlo funkční). Tzn., že základní cena je za holé nezdobené sedlo dřevěné zalaminované kostře bez zadních řemenů, bez zadního podbřišníku, bez podsedlové deky a bez předního podbřišníku.

Každé sedlo má přední vázací řemeny.

———-

Práci na sedle zahájím:

1. po  písemném odsouhlasení ceny objednávajícím

2. po složení zálohy na sedlo ve výši 50% ceny sedla, těsně před zahájením práce na sedle.

Pokud byla již na sedle započatá práce, složená záloha je nevratná.

3. doplatek sedla bude proveden v hotovosti při předání sedla, nebo předem převodem v CZK (v € pouze po předcházející dohodě !!!).

Číslo účtu: mBank 670100-2213404091/6210

Dohodnutá cena se dále nemění, pokud se nezmění požadavky na výbavu nebo provedení sedla.

———-

ZÁRUKA A SERVIS

Záruční servis, pozáruční opravy nebo nutné větší opravy, provádím na svých sedlech po celou dobu u prvního držitele sedla. Drobné a běžné provozní závady (drobná provozní závada = závada typu ztraceného konča nebo výměny utržené sedlové struny, či vypadnutého šroubku) si provádí držitel sedla sám nebo mi sedlo k opravě dodá do dílny ve své režii a po provedení opravy si sedlo opět ve své režii odveze.

U dalšího majitele v pořadí servis také poskytnu, ale až po dohodě a pouze v případě, že do konstrukce sedla nezasahovala druhá osoba. Sedla mám evidovaná podle jejich výrobního čísla a prvního majitele.

Záruka na sedla s dřevěnou kostrou – při běžném a obvyklém používání je 5 let (pokud nebylo dohodnuto jinak).

Záruka se vztahuje na pevné části. (pevné části = sedlová kostra, hruška, tvrdé sedlové díly z kruponu, třmeny a kování).

———-

MĚŘENÍ KONĚ PŘED VÝROBOU SEDLA

Za měření koně před výrobou sedla si účtuji cestovné 3,50 CZK/1 km, které se vypočítává součtem ujetých kilometrů podle navigace –  tam i zpět z dílny v Ostravě – Hošťálkovicích (pokud není dohodnuto jinak).

Tato položka NENÍ automaticky započítána v ceně sedla !!!

Cenu za uskutečněnou cestu za účelem měření koně, vyžádanou zákazníkem, požaduji uhradit předem nebo na místě v hotovosti,v CZK, a to i v případě, že se nedohodneme na další stavbě sedla !!!.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ MĚŘENÍ KONĚ – K samotnému výkonu měření požaduji 1 zkušeného člověka, jako obsluhu, připraveného a uvázaného koně na ohlávce a vodítku na pevné podložce (úvaziště, nějaký vyhrazený prostor, kruhovka, dostatečně velký box, nebo jiné místo kde je kůň zvyklý stát).

Pokud si zákazník z jakéhokoli důvodu nepřeje provést měření koně (např. z důvodu ušetření za cestovné), přebírá veškerou zodpovědnost za rozměry písemně poskytnuté výrobci pro stavbu sedla (především rozměry kostry atd.) a zaniká tak záruka za pasování sedla.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 

DOPRAVA A PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO SEDLA POSTAVENÉHO NA OBJEDNÁVKU / ZAKÁZKU.

 

1. Hotové sedlo postavené na objednávku lze zaslat přepravní službou DPD, zaniká tím však záruka za pasování sedla (i po předchozím měření), protože nemám možnost ověřit si výsledek práce na koni, na kterého bylo sedlo postaveno. Poštovné hradí kupující.

 

2. sedlo si zákazník vyzvedne v dílně Ostravě – Hošťálkovicích – i v tomto případě je to bez další záruky na pasování sedla (i po předchozím měření), protože nemám možnost ověřit si výsledek práce na koni, na kterého bylo sedlo postaveno.

 

3. sedlo přivezu osobně k zákazníkovi, odzkouším jej na koni pro kterého je určeno (pouze po předchozím měření) a teprve pokud je vše v pořádku, předám jej k užívání a stav zdokumentuji vyfocením nasedlaného koně. Tímto přebírám veškerou zodpovědnost za pasování sedla na koně, na kterého bylo sedlo postaveno.

 

Doprava hotového sedla – účtuji si cestovné 3,50- CZK/1 km, které se vypočítává součtem ujetých kilometrů podle navigace –  tam i zpět z dílny v Ostravě – Hošťálkovicích (pokud není dohodnuto jinak).

 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

KOUPĚ PŘEDEM HOTOVÉHO STANDARD SEDLA

HOTOVÁ STANDARD SEDLA = předem postavená hotová sedla standardně nabízených modelů – podle aktuální nabídky

(sedla podle obvyklých rozměrů, pro standardní rámce koní, bez předešlého měření – nejsou postavena na objednávku)

 

Níže uvedené podmínky se vztahují na zakoupená standardní volná sedla z mé dílny.

Takové sedlo je možné vrátit bez udání důvodu a bez jakéhokoli poškození – na vlastní náklady kupujícího

do 10 pracovních dnů za kauci 10% z ceny sedla + cena dopravného,

do 30 pracovních dnů za kauci 30% z ceny sedla + cena dopravného,

do 60 pracovních dnů za kauci 50% z ceny sedla + cena dopravného.

 

Pokud sedlo nebylo ve lhůtě 60 dnů používáno, je možnost vrácení na aktuální dohodě. K tomu je nutné, abych si sedlo před vrácením prohlédl a zkontroloval.

Tento režim platí pouze pro nepoškozené nebo jinak neznehodnocené sedlo.

Pokud bylo sedlo ve zkušební době viditelně poškozeno nebo jinak znehodnoceno (například: ušpinění, poškrábání, namočení, mechanické poškození i neviditelných částí nebo kostry…,apod.) nelze jej vrátit v režimu výše uvedeném, ale lze tak učinit po dohodě a kompenzaci poškození (rozsah poškození stanovím při prohlídce a posouzení devastace a další prodejnosti sedla).

Po uplynutí výše uvedených lhůt NELZE používané sedlo vrátit, pokud nevykazuje skrytou vadu.

Lze na něm však provést za úhradu úpravy – pokud je to  konstrukčně možné! Cena za tyto práce je pak shodná jako za běžný pozáruční servis. Pro použité sedlo mojí výroby lze také, po dohodě, bezplatně zprostředkovat jeho další prodej přes „bazar“ na mých webových stránkách.

 

WebCenter - logo